ЗА НАС

Фондация “Живи Планини” е юридическо лице, вписано в търговския регистър и определено за извършване на дейност в обществена полза.
ЕИК 207543610
Седалище и адрес: гр. Разлог, п.к. 2760, ул. „Братя Каназиреви“ № 9
Председател: Бранислав Бранков
Телефон за връзка: 0887990753

ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА
1. Оказване на първа помощ в планините;
2. Подобряване условията за оказване на първа помощ в планините
3. Подобряване условията за осъществяване на спешно лечение в планините
4. Подобряване условията за безопасност в планините.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
1. Организиране обучения по първа помощ и боравене с медицинска техника за планински спасители;
2. Организиране обучения по първа помощ и боравене с медицинска техника за наематели и собственици ни хижи и други места за настаняване в планините
3. Подпомагане повишаването на професионалната квалификация на инструкторите по първа помощ и боравене с медицинска техника
4. Осигуряване на медицинска техника и медицински комплекти за оказване на първа помощ или спешно лечение за базите на планинските спасителни служби, хижи и други места за настаняване в планините
5. Предоставяне становища по проекти на нормативни актове и участие в работни групи по изготвянето им
6. Подпомагане поддръжката и подобряването на туристическата инфраструктура в планините с оглед безопасността.

ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Продажба на сувенири; издателска дейност, разпространение и продажба на книги и медицинска литература.

БАНКОВА СМЕТКА
Фондацията приема дарения на следната банкова сметка:

Банка:
Банка ДСК
IBAN: BG30STSA93000030300313
BIC: STSABGSF
Получател: Фондация “Живи Планини”
Основание: Дарение